קשר

 

פרטים ליצירת קשר:

מספרי טלפון:
0031-348-489929 (הוועד להפצת כתבי הקודש) /  
0031-172-210028 (הוועד למען ישראל)
info@boardforisrael.nl או info@drts.nu דואר אלקטרוני:

כתובת דואר:
Posbus 400
3440 AK Woerden
הולנד

 
384
isr